Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

KESEDAR Perkilangan Sdn. Bhd - Services of One (1) Unit 650 KVA Diesel Genset and Associated Works


Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor berpengalaman dalam kerja-kerja berkaitan Kilang Kelapa Sawit dan telah berdaftar dengan LEMBAGA INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) dalam kelas yang dinyatakan dalam jadual di bawah serta berdaftar dengan KESEDAR PERKILANGAN SDN. BHD. (KPSB) bagi melaksanakan kerja-kerja berikut:


 

Bil.1 

No.Tawaran

KPSB.B.02/19


Jenis Kerja Dan  Lokasi

Supply, Delivery   Ex-site,  Installation, Testing, Commisioning and Guarantee of One (1) Unit 650 KVA Diesel Genset and Associated Works for Kilang Kelapa Sawit KPSB Paloh 3, Gua Musang, Kelantan

 

Tempat Dan Tarikh Lawatan Tapak (Diwajibkan) 

 

Taklimat Projek Di Kilang Kelapa Sawit KPSB Paloh 3,  Gua Musang,Kelantan.

(21 Mei 2019  - Selasa  Jam: 11.00 Pagi) 


Taraf Dan Kelayakan 

TERBUKA

Berdaftar dengan *PP(SSM),  CIDB  (Minimum G3 -  Pengkhususan   ME) dan KPSB 


 

Harga Dokumen Tender 

 

RM600.00  (Tidak  dikembalikan) 


Deposit  Tender (Wajib)

RM5,000.00 


 

 

 

*PP-Pendaftaran Perniagaan (SSM) 

 

1. Dokumen Tender boleh dibeli atau didapati di Pejabat KESEDAR Perkilangan Sdn. Bhd., PT 9307, Bangunan KPSB, 18300 Gua Musang, Kelantan mulai 20 Mei 2019 hingga 11 Jun 2019. Dengan mengemukakan salinan sijil tersebut. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Encik Adnan Bin Ahmed (Ketua Unit Pentadbiran & Kewangan) atau Puan Pauziah Bt Mat Zain (Perolehan) telefon no. 09-9120788 (Pejabat) / Faks: 09-9120799. Bagi Kontraktor yang belum berdaftar sebagai Vendor KPSB diminta berbuat demikian terlebih dahulu sebelum layak untuk memasuki tender berkenaan. 

 

2.Bayaran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Wang Tunai Sahaja. Dokumen Tender yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat bermeterai (sealed Envelope). Sudut kiri sampul surat hendaklah ditulis no. tawaran dan seterusnya perlu dimasukkan ke dalam peti Tawaran 'A' (sepertimana alamat di atas) sebelum @ pada 11 Jun 2019 (Selasa) jam 12.00 tengah hari. Dokumen Tender diserahkan secara "Serahan Tangan" dan Penghantaran menggunakan "Courier/Pos" adalah tidak digalakkan. 

 

3.KPSB tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tawaran ini dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawaran