Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery

Universiti Teknologi MARA - Supply, Delivery, Installing, Sorting and Maintaining Furniture


Tawaran adalah dipelawa daripada kalangan syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Pembekalan/Perkhidmatan seperti berikut:-


BUTIR-BUTIR TAWARAN

No. Tender :UITM/PER/T/3/65/19 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menyusun Atur Dan Menyelenggara Perabot Sewaan Pelajar Di Blok Seroja 1, Kolej Seroja, UITM Shah Alam

 

Kod Bidang : 020199

Harga Dokumen :RM50.00 senaskhah


BUTIR-BUTIR TAWARAN

No. Tender :UiTM/PER/T/3/66/19

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang,

Selangor Darul Ehsan Menyusun Atur Dan Menyelenggara Perabot Sewaan Pelajar Di Blok 2A Dan 2B, Kolej Mawar, UITM Shah Alam

 

Kod Bidang : 020199

Harga Dokumen :RM50.00 senaskhah


 

TEMPAT PAMER, JUAL DAN TUTUP TAWARAN 

Pejabat Bendahari  Jabatan Pengurusan Perolehan & Aset  Unit Panggilan Tender & Sebutharga  Universiti Teknologi MARA - 40450 Shah Alam Selangor Darul Ehsan


1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamer mulai 16/05/2019. 

 

2. TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK BAGI TAWARAN DI ATAS AKAN DIADAKAN PADA 23/05/2019 JAM 10.00 PAGI DI BILIK SEMINAR BESTARI,KOLEJ MAWAR, VITM SHAH ALAM, SELANGOR. Kehadiran Petender ke Taklimat dan Lawatan Tapak Tender adalah DIWAJIBKAN. Hanya Petender yang hadir Taklimat dan Lawatan Tapak Tender sahaja yang akan dibenarkan membeli Dokumen Tawaran. 

 

 

3. Hanya penama di dalam Perakuan Kementerian Kewangan (KKM) sahaja yang boleh menghadiri taklimat dan lawatan tapak tersebut. Petender tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil yang dinyatakan. Dokumen Tawaran boleh dibeli Selepas Taklimat dan Lawatan Tapak pada waktu pejabat dengan menggunakan Wang Tunai/Deraf Bank atas nama BENDAHARI UITM 

 

 

4. Petender yang TIBA LEWAT dari masa yang telah ditetapkan untuk sesi Taklimat dan Lawatan Tapak akan dikenakan tindakan seperti berikut : 

i. Tidak dibenarkan menyertai Taklimat dan Lawatan Tapak. 

II. Tidak akan diberikan Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawai Jabatan ini. 

iii. Tidak dibenarkan menyertal Tawaran Tender yang dibuka ini dan sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan. 

 

 

5. Petender-petender dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran KKM dan Sijil Taraf Bumiputera fika ada) beserta SALINAN sijil-sijil yang berkenaan semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut 

 

6. Tawaran ditutup pada 13/06/2019 jam 12.00 tengahari. Tawaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut