Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Construction

Pejabat Daerah Tangkak - Restoration & Resurfacing Work On Road


Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor berdaftar di Pusat Khidmat Kontraktor dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :


Pejabat Yang Memanggil Tender

PEJABAT DAERAH TANGKAK


Tajuk Projek

(NO. TAWARAN KERJA 1) PDT(T)/01/2019

 

KERJA-KERJA BAIKPULIH JALAN, BAIKPULIH CULVERT, PENYELENGGARAAN BAHU JALAN, MENURAP JALAN, BAIKPULIH PERABOT JALAN DAN PENYELENGGARAAN CULVERT DI KAMPUNG DALAM MUKIM KUNDANG. 


Tajuk Projek

(NO. TAWARAN KERJA 2) PDT(T)/02/2019

 

KERJA-KERJA BAIKPULIH JALAN, MENURAP SEMULA JALAN, BAIKPULIH CULVERT, PEMBERSIHAN BAHU JALAN, PENYELENGGARAAN TEMBOK GALBION DI KAMPUNG DALAM MUKIM SEROM.


Jenis Pendaftaran & Taraf 

Bumiputera T1


Kelas Kepala & Sub Kepala

CIDB GRED G4 

KATEGORI CE

PENGKHUSUSAN CE 01 & CE 21"


 

Tempat Dan Tarikh Dokumen Tender Mulai Dijual lawatan tapak

 

Pejabat Daerah, Bahagian Kewangan Pembangunan Fizikal, Tangkak

 

Pada : 21.04.2019 Hingga: 05.05.2019

 

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

 

PADA: 21.04.2019 JAM: 10.30 PAGI

 

TEMPAT : PEJABAT DAERAH TANGKAK


Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

 

RM300.00 Pegawai Daerah Tangkak


Tempat,Tarikh & Waktu Tender Tutup

 

Pejabat Daerah, Bahagian Kewangan Pembangunan Fizikal, Jalan Dataran 2, 84900, Tangkak, Johor

 

Tarikh : 12:05.2019 Jam : 12.00 Tengah hari


Waktu Dokumen Tender dan Dokumen Meja Tender boleh disemak dan diperolehi adalah seperti berikut:-

 

Hari  - Ahad hingga Rabu        

 

Waktu - 8.30 pagi - 12.30 tengah hari 2.30 petang - 3.30 petang 

 

 

Hari  - khamis

 

Waktu - 8.30 pagi - 12.30 tengah hari

 

 

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang sah sahaja. Untuk maksud itu wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa Surat Pendaftaran ASAL yang dikeluarkan oleh PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR, surat asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera jika berkenaan dan surat Pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan.

 

* Jenis Pendaftaran T1 - Syarikat 100% milik tempatan (Warganegara)

                                           A1 - Syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang ditubuhkan dan diperbadankan di Malaysia dan 

                                                  sedangkan saham individu asing tidak melebihi 30% dan Lembaga Pengarah Pengurusan 

                                                  dan pekerja dianggotai 100% oleh warganegara 

                                          T2 - Tidak berkenaan