Asklegal

Tender | Construction

Permodalan Negeri Selangor Berhad - Proposed Housing Development & Facilities etc


Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan dan masih sah seperti berikut : 


BIL .1 TAJUK KERJA

CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERNIAGAAN & KEMUDAHAN - KEMUDAHAN  LAIN FASA 1 DI ATAS SEBAHAGIAN LOT PT 32309 (HSD 284048), MUKIM IJOK, DAERAH KUALA SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK TETUAN PNSB SERILAND SDN.BHD

 

PAKEJ 2A :-

 

 1) 80 UNIT RUMAH SELANGORKU 2 TINGKAT  JENIS C RUMAH BANDAR (20'x65 ) 

2) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK 

3) INFRASTRUKTUR YANG BERKAITAN 


PENDAFTARAN DAN TARAF

 CIDB


GRED, KATEGORI  & PENGKHUSUSAN

Gred: G7

Kategori:  B, CE & ME 

Pengkhususan : B04, CE21 & E04/E11


 

HARGA DOKUMEN 

RM1,500.00  

 


Tarikh Mula dijual 

17/4/2019 

 

Tarikh Akhir dijual

 01/05/2019

 

Tarikh Tutup Tender

08/05/2019

 


BAYARAN 

Bayaran untuk Dokumen Tender adalah secara Tunal / Bank Deraf yang dibuat atas nama PNSB Seriland Sdn.Bhd. 

 

DOKUMEN MEJA TAWARAN 

Dokumen Meja Tawaran boleh disemak semasa taklimat projek dan pada waktu pejabat di Permodalan Negeri Selangor Berhad, Tingkat 25, Wisma MBSA, Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan mulai 15 April 2019. Taklimat projek adalah Diwajibkan. 

 

Hanya Kontraktor yang hadir ke taklimat projek sahaja dibenarkan membeli Dokumen Tender. Kontraktor dikehendaki menunjukkan Perakuan Pendaftaran Asal Sijil CIDB berserta satu salinan photostat semasa pembelian Dokumen Tender. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan dokumen tawaran tidak akan dikeluarkan. Notis Tender ini juga boleh dilawati di laman web PNSB : http://www.pnsb.com.my

Tarikh mula dan akhir penjualan Dokumen Tender adalah seperti jadual di atas. Sebarang pertanyaan sila hubungi ; Sr. Baharudin Bin Ismail di talian 03-5510 7105 / 03-5510 7233/03-5510 7234 · 

 

TARIKH PENYERAHAN 

Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan bertanda dengan tajuk kerja berkenaan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender Permodalan Negeri Selangor Berhad, Tingkat 25, Wisma MBSA tidak lewat daripada TARIKH YANG TERSEBUT SEPERTI JADUAL DI ATAS SEBELUM ATAU PADA JAM 12.00 TENGAHARI. Dokumen Tender yang diserahkan selepas tarikh dan masa yang ditetapkan berbangkit dari apa jua sebab tidak akan dilayan.