Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)


Pelawaan adalah dibuat kepada pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan perkhidmatan seperti berikut:


 

Nombor Tawaran

T/MPC/2/2019


Jenis Perkhidmatan

 PEROLEHAN BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENYELENGGARA DAN MENTAULIAH 135 UNIT KOMPUTER MEJA, 5 UNIT KOMPUTER MEJA BERPRESTASI TINGGI, 1 UNIT WORKSTATION MUDAH ALIH DAN 17 UNIT KOMPUTER RIBA SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH SELAMA 3 TAHUN ATAU 36 BULAN KEPADA IBU PEJABAT DAN PEJABAT WILAYAH, PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC). "


Kelas Pendaftaran

Kod Pendaftaran MOF:

 

210101 - HARDWARE (LOW END TECHNOLOGY)

 

210102 - HARDWARE (HIGH END TECHNOLOGY

 

210103 - COMPUTER SOFTWARE, OPERATING SYSTEM, DATABASE, OFF-THE-SHELF PACKAGES INCLUDING MAINTENANCE.

 

210109 - HARDWARE AND SOFTWARE LEASING/RENTING


Harga Dokumen

RM50 Setiap satu 2019 tidak dikembalikan) 


Satu taklimat wajib akan diadakan pada 12 Februari 2019 jam 2.30 petang di Bilik TQM, Tingkat 1, Blok Inovasi, Lorong Produktiviti, Off Jalan Sultan, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. 

 

Dokumen tender boleh mula diperoleh mulai 12 Februari 2019 selepas taklimat tersebut. 

 

Bayaran dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk Kiriman Wang, Wang Pos atau Draf Bank Berpalang atas nama Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC). 

 

Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri, ditulis nombor tender serta tajuk berkaitan dan dialamatkan kepada:

 

Ketua Pengarah 

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

Lorong Produktiviti, Off Jalan Sultan, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

 

Dokumen tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender seperti alamat di atas sebelum atau pada 04 Mac 2019 jam 12.00 tengah hart. Dokumen yang dikemukakan lewat tidak akan dipertimbangkan. 

Sila ambil perhatian bahawa Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) tidak terikat untuk menerima tender yang terendah


Medium 13c5c816 35aa 4734 964c 7ba1e0f9f047