Asklegal

Tender | Maintenance

Lembaga Lebuhraya Malaysia


Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar serta berkelayakan untuk membuat tawaran bagi kerja berikut:


 

RUJ

LLM/UB/TN3/2/2/19


BUTIR -BUTIR TAWARAN

CADANGAN KERJAKERJA SENGGARAAN BANGUNAN DAN PEMBAIKAN KECIL WISHA LEBUHRAYA, YANG MELIBATKAN BANGUNAN BLOK A, B,C,D,E,F,G SERTA PONDOK PENGAWAL DI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (2019-2021)


SYARAT PENDAFTARAN

 

CIDB 

Gred 3 

Kategori B 

Pengkhususan B24 

Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)


TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor 

 

Tempoh Julai 

12 Februari 2019 hingga 25 februari 2019

 

Masa Pembelian 

Isnin - Khamis 

8.00 pagi - 1.00 tengah hari 

2.00 petang - 4.30 petang 

 

Jumaat 

8.00 pagi - 12.15 tengah hari 

2.45 petang - 4.30 petang


HARGA DOKUMEN

RM85.00 

Bayaran atas nama Ketua Pengarah UM menggunakan Draf Bank/Wang Pos Kiriman Wang 

Bayaran secara tunai atau cek persendirian tidak diterima


TARIKH DAN TEMPAT TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK

Tarikh: 12 Februari 2019 Masa: 10.00 pagi 

Tempat melapor diri bagi taklimat dan lawatan tapak adalah di Auditorium, Blok B, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM G, Jalan Serdang Kajang, 43000 Kajang Selangor. 

 

Tel: 03-8738 3033/3106 Faks: 03-8736 3560

(KEHADIRAN DIWAJIBKAN)


TEMPAT ,TARIKH DAN WAKTU TUTUP TENDER

 

Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A Lembaga Lebuhraya Malaysia KM 6, Jalan Sertang-Kajang. 43000 Kajang, Selangor Tel: 03-8738 30333106 Faks: 03-87363560

Tarikh tutup: Sebelum atau pada 4 Mac 2019 Jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran hendaklah diterima pada atau sebelum tarikh tutup di atas. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

 

1.Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenal pelawaan Ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas. 

 

2. Kehadiran taklimat tender adalah diwajibkan. Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) CIDB sahala yang bolehmenghadiri sesi taklimat tender. Kontraktor tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK. Hanya kontraktor yang menghadiri taklimat tender dibenarkan untuk membeli dokumen dan menyertai tender ini. 

 

3. Kontraktor dikehendaki membawa dan mengemukakan sijil asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)serta Sijil Taraf Bumiputera (PKK/BKPU) yang masih berkuatkuasa dan satu salinan sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender. 

 

4. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.


Medium ab4ee650 8beb 4ce1 9868 45c14b186b08