Asklegal

Tender | Construction

YP Plantation Holdings Sdn.Bhd


Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang masih sah pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam bidang yang tersebut di bawah dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja berikut:-


 

Pejabat Yang Memanggil Tender

YP Plantation Holdings Sdn.Bhd. Tingkat 4, Kompleks Yayasan Pahang. Tanjung Lumpur, 26060 Kuantan, Pahang Darul Makmur.


 

Tajuk Projek

1.Cadangan Membina Dua (2) Blok Yang Mengandungi Lapan (9) Unit Rumah Pekerja Di Ladang Sg. Bebar Selatan, Daerah Pekan, Pahang Darul Makmur.

(YPPH/RP-LSBS/02-2019)


Kelayakan 

CIDB: Gred G3

 

Kategori: Pembinaan Bangunan

Pengkhususan: B (B04 & B05) CE (CE21)


Tempat, Tarikh & Masa Melapor Diri Bagi Lawatan Tapak

 

Berkumpul di Masjid Nenasi, Pekan, Pahang Darul Makmur 

Tarikh: 11.02.2019 (Isnin)

Jam: 9.00 Pagi

 

(Lawatan Tapak Adalah diwajibkan) Kontraktor dinasihatkan menggunakan kenderaan Pacuan Empat Roda)


Tempat & Tarikh Dokumen Dijual

YP Plantation Holdings Sdn.Bhd. Tingkat 4, Kompleks Yayasan Pahang. Tanjung Lumpur, 26060 Kuantan, Pahang Darul Makmur.

Tarikh: 12.02.2019

25.02.2019 Hingga: 25.02.2019. Harga:  300.00 Senaskah.       


 Tempat & Tarikh Tawaran Ditutup

YP Plantation Holdings Sdn.Bhd. Tingkat 4, Kompleks Yayasan Pahang. Tanjung Lumpur, 26060 Kuantan, Pahang Darul Makmur.

Tarikh: Pada atau sebelum 25.02.2019   Jam: 3.00 petang


Pejabat Yang Memanggil Tender

Seperti di atas


 

Tajuk Projek

2.Cadangan Membina Dua (2) Blok Yang Mengandungi Lapan (9) Unit Rumah Pekerja Di Ladang Sg. Bebar Selatan, Daerah Pekan, Pahang Darul Makmur.

(YPPH/RP-LSBU/03-2019)


Tempat, Tarikh & Masa Melapor Diri Bagi Lawatan Tapak

Seperti di atas


Tempat & Tarikh Dokumen Dijual

Seperti di atas


 

 Tempat & Tarikh Tawaran Ditutup

Seperti di atas


 

Pejabat Yang Memanggil Tender

Seperti di atas


Tajuk Projek

3. Cadangan Membina Dua (2) Blok Yang Mengandungi Lapan (0) Unit Rumah Pekerja Di Ladang Pekan Timur, Daerah Pekan, Pahang Darul Makmur.

(YPPHAP-LPT/04-2019)


Tempat, Tarikh & Masa Melapor Diri Bagi Lawatan Tapak

Seperti di atas


Tempat & Tarikh Dokumen Dijual

Seperti di atas


 Tempat & Tarikh Tawaran Ditutup

Seperti di atas


Pejabat Yang Memanggil Tender

Seperti di atas


Tajuk Projek

4. Cadangan Membina Dua (2) Blok Yang Mengandungi Lapan (9) Unit Rumah Pekerja Di Ladang Sg. Endau, Daerah Rompin, Pahang Darul Makmur.

(YPPH/RP-LSE/01-2019)


Tempat, Tarikh & Masa Melapor Diri Bagi Lawatan Tapak

Berkumpul di Masjid Tanjung Gemok, Rompin, Pahang Darul Makmur.  Tarikh: 11.02.2019 (Isnin) Jam: 2.30 Petang

(Lawatan Tapak Adalah dhwajibkan) Kontraktor dinasihatkan menggunakan kenderaan Pacuan Empat Roda)


Tempat & Tarikh Dokumen Dijual

Seperti di atas


 Tempat & Tarikh Tawaran Ditutup

Seperti di atas


Naskah Meja Tender akan dipamerkan mulai 12 Februari 2019 sehingga 25 Februari 2019 pada waktu pejabat.

Dokumen Tender dijual pada waktu pejabat dan dijual kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada kontraktor yang sah dan hadir lawatan tapak sahaja. Sila bawa Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputera dan Sijil Pendaftaran YP Plantation Holdings Sdn Bhd yang masih sah dan satu salinan bagi sijil-sijil tersebut ketika lawatan tapak dan semasa membeli dokumen tender. Bagi pembelian Dokumen Tender, bayaran dalam bentuk tunai atau Bank Draf berpalang hendaklah dibuat atas nama YP Plantation Holdings Sdn. Bhd. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.

Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri, ditulis nama tender beserta no. tawaran tender dipenjuru sebelah kiri sampul surat berkenaan dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender seperti yang dinyatakan diatas. Tawaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

Pihak YP Plantation Holdings Sdn. Bhd. tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tender atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tender. Semua perbelanjaan bersabit dengan tender ini adalah tanggungjawab kontraktor sendiri.


Medium 4525d100 3e1d 4b2a bd12 4c8928e53f83