Asklegal

Tender | Services

Kementerian Kesihatan Malaysia


TARIKH IKLAN : 8 Februari 2019 

Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/ CIDB) Dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Atau Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan Dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) Atau Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juru Perunding Sarawak (UPKJ) dalam kelas yang berkaitan bagi kerja berikut:-


BUTIR-BUTIR TAWARAN

Kerja-Kerja Penggantian Vacuum Circuit Breaker, Transformer, Set Generator Dan KerjaKerja Lain Berkaitan Di Hospital Tuanku Jaafar, Seremban

No.Jadual T/P&P: 22/2019


HARGA DOKUMEN (RM)

100.00 

(Tidak akan dikembalikan)


TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

Dokumen Tender boleh diperolehi / dijual selepas  taklimat / lawatan tapak:

Tarikh Jual: 12 Februari 2019

Tarikh Tutup Jual: 5 Mac 2019 

 

Masa:

Isnin - Khamis :

 8.00 pg - 1.00 ptg

2.00 ptg - 4.00 ptg

 

Jumaat:  

8.00 Pg - 12.00 t/hari

2.45 ptg - 4.00 ptg

 

Tempat: 

Kaunter Tender dan Sebut Harga, 

Bahagian Perolehan dan Penswastaan, Kementerian Kesihatan Malaysia, Aras 7, Blok E7, Kompleks E, Presint 1 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya 


SYARAT PENDAFTARAN

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Gred G6 dan ke atas  Kategori: ME Pengkhususan: E04, E05 dan E10  Atau

 

PUKONSA Kelas A SAHAJA  Head VII Sub Head 1,5 dan 6

 

Atau UPKJ Kelas I Head VIIA Sub Head 4

 

Dan 

 

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan  (SPKK) 

 

Sijil Taraf Bumiputera (STB)

 

Taraf /Jenis Syarikat BUMIPUTERA


 

TARIKH/TEMPAT/MASA TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK SYARAT PENDAFTARAN 

(Taklimat/Lawatan Tapak adalah WAJIB)

SYARAT: 

 

Kehadiran ke sesi taklimat/ lawatan tapak adalah WAJIB. Hanya PENAMA di dalam Perakaunb Pendaftaran Kontrak (PPK)/Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)/PUKONSA/UPKJ/Sijil Perolehan kerja Kerajaan (SPKK)/PUKONSA/UPKJ/Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan SAHAJA yang boleh hadir ke sesi taklimat tender, PENAMA wajib membawa DOKUMEN di atas bagi megesahkan kehadiran di sesi taklimat tender.


TARIKH TENDER DITUTUP

5 Mac 2019, jam 12.00 tengah hari

 

Tempat serahan Dokumen Tender hanya di:

KAUNTER TENDER 

BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENSWASTAAN, 

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA, 

ARAS 7, BLOK E7, KOMPLEKS E, PRESINT 1, 

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,

62590 PUTRAJAYA

 

DOKUMEN TENDER YANG LEWAT TIDAK AKAN DITERIMA. KEMENTERIAN INI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DI ATAS SEBARANG KELEWATAN PENGHANTARAN DOKUMEN TENDER MELALUI POS LAJU / COURIER. 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dalam bentuk Bank Draf atau Money Order sahaja atas nama Ketua Setiausaha, Kementerian Kesihatan Malaysia 

BAYARAN MELALUI WANG TUNAI/CEK/WANG POS TIDAK DITERIMA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG INGIN MEMBELI DOKUMEN TENDER DIWAJIBKAN MEMBAWA SUIL ASAL LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) DAN PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) ATAU PUKONSA ATAU YPKU BERSERTA SALINAN FOTOSTAT (TIDAK DIKEMBALIKAN) UNTUK PENGESAHAN PENDAFTARAN.

 

Kementerian Kesihatan Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun sebarang tawaran.

 

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal* hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran (one time payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan pada kadar sebanyak 0.8% dengan had maksimum RM9,600 bagi transaksi yang bernilai RM1.2 juta atau lebih;

Atau

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran (multiple payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% dengan had maksimum RM4,800 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih. 

Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontrak (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA, UPKJ atau bagi pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan hanya penama di Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat tender. Agensi hendaklah mensyaratkan bahawa kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PKK SPKK, PUKONSA, UPKI atau Sjil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan.

*Yang mana berkenaan

Ketua Setiausaha, Kementerian Kesihatan Malaysia.

 


Medium 191a0d05 7646 4c89 884c 331e2136bf6c