Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Universiti Teknologi Mara


Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Kerja-kerja seperti berikut:-


BUTIR - BUTIR TAWARAN
No.Tender: UITM/PER/T/7/2/19

Cadangan Kerja-Kerja Menaiktarat Elektrik, Pembaikan  Struktur Bangunan,  Pembaikan  Saluran Kumbahan Kolej Kediaman Pelajar Kolej Masria M1, M2,M3,M4 Dan Kolej Mahsuri F1,F2,F3, F4 UITM Cawangan Kedah

Kelayakan : Berdaftar Dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah

Gred G4/G5/G6/G7
Kategori ME
Pengkhususan E04

Harga Dokumen : RM 200.00 Senaskah


TARIKH/MASA/TEMPAT

Tempat Parer/Jul/Tutup Tawaran:
Bahagian Kewangan
UITM Cawangan Kedah
08400 Merbok
Kedah

Tarikh Masa Taklimat lawatan Tapak:
17/01/2019 Jam 11.00 Pagi

Tempat Taklimat/Lawatan Tapak:
Bilik Mesyuarat
Bahagian Pengurusan Fasiliti
UITM Cawangan Kedah
08400 Merbok
Kedah


Tarikh Tutup Tawaran : 07/02/2019 jam 12.00 tengah hari1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamer mulai 10/01/2019

2. Kehadiran Petender ke Taklimat dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya Petender yang hadir Taklimat dan Lawatan Tapak sahaja yang akan dibenarkan membeli Dokumen Tawaran

3. Hanya Penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak tersebut. Petender tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada Penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan.

4. Petender yang TIBA LEWAT dari masa yang telah ditetapkan untuk sesi Taklimat dan Lawatan Tapak akan dikenakan tindakan seperti berikut:
I. Tidak dibenarkan menyertai Taklimat dan Lawatan Tapak
II. Tidak akan diberikan Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawai Jabatan ini
Ill. Tidak dibenarkan menyertai Tawaran Tender yang dibuka ini dan sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan

5. Dokumen Tawaran boleh dibeli Selepas Taklimat dan Lawatan Tapak pada waktu pejabat dengan menggunakan Wang Tunai/Deraf Bank atas nama BENDAHARI UITM.

6. Petender-Detender dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran ASAL CIDB. SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera PKK (jika ada) beserta SALINAN sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut

7. Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender seperti yang dinyatakan

8. Tawaran ditutup pada Tarikh & Masa yang di nyatakan. Tawaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

 


Medium dd7df14c 0063 4eba b5e6 0c3b404989c6