Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Penang Development Corporation


NO.PRA KELAYAKAN:PPPP/BP/T2/2019

PRA KELAYAKAN BAGI PANEL KONTRAKTOR UNTUK PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG (PDC)

Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) mempelawa syarikat-syarikat yang berminat dan berkelayakan dalam bidang perkhidmatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) atau Sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang atau CIDB menyertai Pra Kelayakan.

NO. PRA KELAYAKAN: PPPP/BP/T2/2019 PRA KELAYAKAN BAGI PANEL KONTRAKTOR UNTUK PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG (PDC) BAGI BIDANG;

a). Paint Applicator
b). Waterproofing Specialist
c). Ventilation & Air Conditioning , Specialist
d). Firefighting Installation & Services Specialist
e). Lift & Escalator Specialist
f). Electrical Installation
g). Seismic Study
h). Utility Mapping
i). Soil Investigation
j). Geotechnical / Slope Repair
k). R.C & Steel Structure Repair Specialist
l). Landscaping

Yuran Dokumen: RM10.00 (dibayar melalui Sistem Perolehan). Mesti kemukakan salinan resit bayaran Sistem Perolehan semasa menyerahkan tender.

Dokumen Pra Kelayakan boleh dimuat turun melalui Sistem Perolehan Negeri Pulau Pinang http://ep.penang.gov.my/ mulai 10 Januari 2019 (Khamis) secara percuma.

Tarikh tutup serahan dokumen ini ialah 31 JANUARI 2019 JAM 12.00 TENGAHARI. Dokumen pra kelayakan harus diletakkan ke dalam sampul surat yang berlakri dengan mencatatkan Bidang Perkhidmatan; nombor dan tajuk Pra Kelayakan di sebelah kiri di luar sampul surat tersebut sebelum dimasukkan ke dalam Peti Tawaran yang disediakan di:-

Bahagian Perolehan, Tingkat 3
PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG
Bangunan Tun Dr. Lim Chong Eu
No. 1, Persiaran Mahsuri, Bandar Bayan Baru
11909 Bayan Lepas, Pulau Pinang

Sebarang tawaran yang berbentuk rasuah atau lain-lain dorongan boleh menyebabkan penyertaan syarikat ditolak serta merta.'


Medium 7dced7c5 17e4 4835 bdd2 82e4c5751777