Asklegal

Tender | Property Tender | Government

Majlis Daerah Hulu Selangor


TAWARAN PENGURUSAN SECARA KAEDAH SEWA/PAJAKALAMAT DAN LOKASI LOT SUBJEK
Lot 2106, Pusat Terapi Semulajadi Hulu Tamu, Batang Kali,
Hulu Selangor


DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
Profil Syarikat Dan Cadangan Pemajuan/Perniagaan


Syarikat/pemohon yang berminat terhadap tawaran dinasihatkan membuat lawatan tapak sendiri. Segala kos penyediaan dokumen cadangan adalah ditanggung oleh syarikat/pemohon.

Dokumen yang lengkap dan Borang komposit Permohonan Sewa hendaklah dihantar ke alamat di bawah sebelum atau pada 28 Februari 2019.

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA
MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU
HULU SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN.

Sebarang pertanyaan sila hubungi: 03-6064 1331 sambungan 142/143/144


Medium 25842570 b954 47eb 8fbd 045c9883340b