Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Services Tender | Government

Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara


Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan m tawaran buat masa ini bagi perkhidmatan berikut:


NO.TENDER
LPSVN T/02/2019


TAJUK TENDER
Perkhidmatan Membekal dan Memasang Peralatan Bagi Keperluan Pusat Respositori dan Konservasi Seni Visual Negara di Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN)KOD BIDANG PENDAFTARAN


(Kod Bidang Kementerian Kewangan Malaysia) 060501 atau 060502 atau 130101 atau 130102TEMPAT & TARIKH TAKLIMAT TENDER /LAWATAN TAPAK

TiadaTEMPAT & TARIKH DOKUMEN DIJUAL

Seksyen Pentadbiran, Bahagian Khidmat Pengurusan No. 2, Jalan Temerloh, Off Jalan Tun Razak, 53200 Kuala Lumpur.

10 Januari 2019 sehingga 30 Januari 2019HARGA DOKUMEN & BAYARAN ATAS NAMA

RM50.00

Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara


TEMPAT, TARIKH & WAKTU TENDER DITUTUP


Seksyen Pentadbiran, Bahagian Khidmat Pengurusan No. 2, Jalan Temerloh, Off Jalan Tun Razak, 53200 Kuala Lumpur.

31 Januari 2019  (Khamis) Sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari


Dokumen Tender boleh diperolehi di pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank / kiriman wang / wang pos di atas nama Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan / sijil ASAL pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (KKM), Sijil Taraf Bumiputera dan Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

 


Medium 3706fa65 c7f6 44d6 935f 4653e532d7d6