Asklegal

Tender | Supply Tender | Services

Majlis Bandaraya Iskandar Puteri


1. Sebutharga adalah dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Bahagian Perkhidmatan kontraktor & Usahawan (BPKU) yang tempoh sah laku sehingga 90 hari dari tarikh tutup tender serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini untuk tender berikut:


BIL. 1NO.SEBUT HARGA
MBIP/T/ 03/2019TAJUK
KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENANAM, MENYUSUN ATUR POKOK-POKOK ANNUAL DI  KAWASAN LANDSKAP LAMAN  SELAMAT DATANG, U-TURN JALAN PROTOKOL SKUDAISENAI, BERDEKATAN PUB, JOHOR BAHRU (BAGI TEMPOH 12 BULAN)


SIJIL AKUAN PENDAFTARAN DARI CIDB

GRED
G3

KATEGORI
CE

PENGKHUSUSAN
CE14


HARGA DOKUMEN (RM)
200.00  2. Dokumen Tender dan sampul surat boleh diperolehi mulai 14 JAN 2019 hingga 03 FEB 2019 di Kaunter Unit Perolehan, Bahagian Pentadbiran Am, Bangunan Kabin MBIP, dengan mengemukakan bayaran dokumentasi (tidak dikembalikan) dalam bentuk Wang Tunai.

3. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini Kontraktor hendaklah membawa dokumen asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor dari CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dari CIDB, Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera dari Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan, Kementerian Kerja Raya Malaysia.

4. Penender-penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan lawatan tapak bina pada HARI ISNIN tarikh 14 JAN 2019 JAM 10.00 PAGI. Penenderpenender adalah dikehendaki berkumpul untuk sesi taklimat sebelum lawatan tapak bina di BILIK MESYUARAT ARAS 10, MENARA MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI. Kehadiran hanya diambil kepada kontraktor-kontraktor yang membawa surat PENDAFTARAN ASAL, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dari CIDB, Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera dari Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan, Kementerian Kerja Raya Malaysia yang masih sah tempohnya.

5. Dokumen Tender yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran di Unit Perolehan, Bangunan Kabin MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri tidak lewat daripada sebelum tarikh 03 FEB 2019 jam 12.00 Tengah Hari.

(DATO' HAJI ADIB AZHARI BIN DAUD)
Datuk Bandar
Majlis Bandaraya Iskandar Puteri.

 


Medium 9cd635c4 3702 4943 9bc9 3bc5e62c8e37