Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK)


1.Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK), syarikat pembetungan nasional, milik Menteri Kewangan Diperbadankan, adalah bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan pembetungan, mengendali dan menyelenggarakan sistem pembetungan awam di Malaysia.

IWK mempelawa kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) untuk mengemukakan tawaran bagi menjalankan kerja-kerja seperti berikut:-No. Tender
IWK/CW1/026,17/BSAM/C.SM.15.0011


Tajuk Kerja
CADANGAN MEMBAIKPULIH RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN INDAH WATER SDN BHD (NO ASET: SAM058) DI JALAN TIMUN 24/1, SEKSYEN 24, SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN


Syarat Pendaftaran
CIDB Gred G5 atau G6 atau G7

Kategori CE Pengkhususan CE19 atau CE21 DAN  SPAN Permit IPA JENIS CI atau C2 (Pembetungan)

 


Bayaran Dokumen Tender
RM100.00


Tempoh Pembellan Dokumen Tender

Mulai pada 27 Disember 2018 sehingga 03 Januari 2019


di antara waktu 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari dan 2.00 petang hingga 5.00 petang


Lawatan Tapak (TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN)

26 Disember 2018 (Rabu) Jam: 10.00 pagi  

Penender diminta berkumpul di:

Level 11, Capital Work Department, Indah Water Konsortium Sdn Bhd, No.44, Jalan Dungun, Damansara Height, 50490 Kuala Lumpur

Tarikh Tutup
10 Januari 2019 (Khamis)    Jam: 12.00 Tengah Hari

Kotak Tender
B

 


Bayaran Dokumen Tender hendaklah dalam bentuk Draf Bank / Wang Pos di atas nama Indah Water Konsortium Sdn Bhd. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai tidak akan diterima.

Bagi tujuan di atas, sila bawa bersama SIJIL PENDAFTARAN ASAL CIDB dan SPAN masih sah tempoh pendaftaran serta satu salinan pendua sijil-sijil berkenaan untuk simpanan dan rekod pejabat ini semasa membeli Dokumen Tender. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa surat PENDAFTARAN ASAL SIJIL-SIJIL BERKENAAN DAN SURAT WAKIL KUASA.

Penender dikehendaki menyediakan kenderaan sendiri semasa menghadiri lawatan tapak.

Dokumen Tender boleh didapati pada waktu pejabat di alamat berikut :-

JABATAN PEROLEHAN
INDAH WATER KONSORTIUM SDN BHD (211763-P)
Aras 4, No.44, Jalan Dungun
Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur
Tel: 03-2780 1128 Faks: 03-2095 1002 Pegawai: Puan Ani Syamimi binti Abd Rahman

Dokumen Tender yang telah dilengkapi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bertutup, bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri "Nombor Tender dan Tajuk Kerja" dan dimasukkan ke dalam Kotak Tender şebelum atau pada tarikh tutup jam 12:00 tengah hari di alamat berikut :
JABATAN PEROLEHAN
INDAH WATER KONSORTIUM SDN BHD (211763-P)
Aras 4, No.44, Jalan Dungun Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur

Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan dan penghantaran melalui perkhidmatan segera Pos Laju tidak digalakkan. Pihak IWK tidak terikat untuk menerima tawaran paling rendah, sebarang tender atau mengemukakan sebab-sebab tender tersebut ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tender ini.


Medium c72de561 639a 4289 bb35 2ed00fa3774a