Asklegal

Tender | Installation

Jabatan Kerja Raya


 

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/Kementerian Kewangan dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:-


Pejabat yang memanggil tawaran


CAWANGAN KEJURUTERAAN  ELEKTRIK JKR TERENGGANU


Tajuk Projek

PEMASANGAN PERALATAN RADIOGRAPHY UNTUK KLINIK KESIHATAN 3 (JENIS TEJA) KUARTERS (F/G) DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAIN DI KG.RAJA BESUT, TERENGGANUTaraf/jenis Syarikat
TERBUKA/T1 BUMIPUTERAGred, Kategori & Pengkhususan/Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas , Kepala & sub Kepala
BERDAFTAR DENGAN  LPIPM (CIDB) Gred: G4,G5.G6.G7  KATEGORI:ME PENGKHUSUSAN E09Tempat dan Tarikh Dokumen Mulai Dijual
BAHAGIAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN JKR TERENGGANU, WISMA NEGERI KUALA TERENGGANU


10 DISEMBER 2018 (ISNIN) HINGGA 24 DISEMBER 2018 (ISNIN)Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

RM50.00 CD TENDER

PENGARAH KERJARAYA NEGERI TERENGGANU


Tempat, Tarikh &  Waktu Tender Tutup
BAHAGIAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN JKR TERENGGANU, WISMA NEGERI KUALA TERENGGANU   31 DISEMBER 2018 (ISNIN) HINGGA 12.00  TENGAH HARITAKLIMAT TENDER DIWAJIBKAN 10 DISEMBER 2018,JAM 10.30 PAGI,BERTEMPAT DI PEJABAT CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK,JKR TERENGGANU ,KUALA TERENGGANUBagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ.

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas Bendahari Negeri Perak. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).


* Jenis Syarikat Tempatan: T1 - Syarikat 100% milik tempatan.
                                        A1 – Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara,
                                       A2 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usahasama yang diperbadankan dI Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti                                               ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja      adalah warganegara.               
                                          


Medium 77219d9f dd29 44e8 8c5a 5ae73167aa88