Asklegal

Tender | Maintenance

Jabatan Kerja Raya


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/Kementerian Kewangan dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:-


Pejabat yang memanggil tawaran
JKR Negeri Sembilan Darul Khusus


Tajuk Projek
Kontrak Bagi Kerja - kerja Operasi Dan Penyelenggaraan Bagi Sistem Elektrik Di Bangunan Perak Darul Ridzuan, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, Ipoh, Perak Darul Ridzuan

 

Taraf/jenis Syarikat

Bumiputera T1

 

Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas , Kepala & sub Kepala

G4,CE, CE01,CE21 dan CE36

 

Tempat dan Tarikh Dokumen Mulai Dijual

Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan, JKR Negeri Sembilan Darul Khusus,Tk.2.Blok B,Wisma Negeri,Seremban,Negeri Sembilan Darul Khusus

Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

RM 300.00

Bendahari NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.dalam bentuk Draf Bank/Kiriman Wang/Wang Pos


Tempat, Tarikh &  Waktu Tender Tutup


Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan, JKR Negeri Sembilan Darul Khusus,Tk.2.Blok B,Wisma Negeri,70990 Seremban,Negeri Sembilan Darul Khusus


24.12.2018 (Rabu) Jam 12.00 tengahari


Taklimat tender adalah diwajibkan seperti ketetapan berikut:Tarikh:19.12.2018 Masa: 10.00 pagi Tempat Berkumpul :Bilik Gerakan,JKR Negeri Sembilan Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada Wakil Kontraktor yang sah sahaja .untuk maksud ini,Wakil Kontraktor dikehendaki membawa Surat Wakil.


Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ.

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas Bendahari Negeri Perak. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).


* Jenis Syarikat Tempatan: T1 - Syarikat 100% milik tempatan.
                                        A1 – Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara,
                                       A2 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti                                               ahli  Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegara.


Medium 62fd44df 5f86 45c6 ab52 98d9d0fbb61f