Asklegal

Tender | Services

Kerajaan Negeri Perak


 

TAWARAN PINJAMAN PELAJARAN KERAJAAN NEGERI PERAK UNTUK MENGIKUTI KURSUS
PERINGKAT DIPLOMA, IJAZAH SARJANA MUDA, UJAZAH SARJANA (MASTER) DAN IJAZAH KEDOKTORAN (Ph.D) DI INSTITUS - INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI TEMPATAN SERTA KURSUS PENGAJIAN ISLAM DI JORDAN BAGI SESI PENGAJIAN 2019/2020 

SENARAI IPT DAN KURSUS YANG DITAJA ADALAH SEPERTI BERIKUT: 

  • Semua Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Tempatan-Semua jenis kursus yang ditawarkan oleh pihak IPTA. 
  • Semua Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang bertaraf Universiti dan Kolej Universiti di seluruh negara serta Institusi atau Kolej yang beroperasi di dalam Negeri Perak sahaja. - Semua jenis kursus yang ditawarkan oleh pihak IPTS yang diiktiraf oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA).
  • Institusi Pengajian Tinggi Luar Negara:-

Universiti Jordan, Universiti Yarmouk dan Universiti Mu'tah - Untuk kursus Pengajian Islam sahaja bagi peringkat pengajian Ijazah Sarjana Muda 

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN: 
• Pemohon atau ibu atau bapa lahir di Negeri Perak;
• Pemohon atau ibu atau bapa yang lahir di luar Negeri Perak telah bermastautin di dalam Negeri       Perak lebih daripada 10 tahun;

• Pemohon dan ibu atau bapa yang lahir di Negeri Perak tetapi beralamat di luar Negeri Perak telah   bermastautin di dalam Negeri Perak lebih dari 10 tahun; 
• Pemohon mestilah mengikuti kursus pengajian Sepenuh Masa;
• Bagi pemohon yang sedang belajar hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya baki tiga (3) semester atau satu 1 (1) setengah tahun tempoh pengajian; 
1. Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM 5,000.00;
Umur pemohon pada tahun semasa mestilah: 
► Diploma - Tidak melebihi 26 tahun dan 41 tahun bagi yang berkhidmat dengan Kerajaan 
►ljazah Sarjana Muda - Tidak melebihi 36 tahun dan 41 tahun bagi yang berkhidmat dengan kerajaan 
►ljazah Sarjanal/ ljazah Kedoktoran (Ph.D) - Tidak melebihi 36 tahun dan 40 tahun bagi yang berkhidmat dengan kerajaan

• Pelajar lepasan SPM & STPM yang masih menunggu keputusan peperiksaan juga boleh membuat permohonan awal bagi pinjaman ini. 

KADAR PINJAMAN


BIL   PERINGKAT PENGAJIAN                                                        KADAR SETAHUN  (RM) 
1 Diploma                                                                                                         5,000.00


2.  Ijazah Sarjana Muda                                 
- Perubatan (MBBS) *Pelajar QIUP Sahaja                                                          18,000.00
- Sains                                                                                                              6,500.00
- Sastera                                                                                                           6,000.00
- Pengajian Islam (Jordan Sahaja)                                                                       12,000.00


3. ijazah Sarjana (Master)                                                                                   10,000.00
 - Tempoh tajaan 2 tahun (Bermula dari tarikh kemasukan Universiti) 


4. - ljazah Kedoktoran (Ph.D)                                                                              15,000.00
- Tempoh tajaan 3 tahun (Bermula dari tarikh kemasukan Universiti)


Untuk memohon dan maklumat lanjut, sila layari aplikasi permohonan atas talian kami di http://spptp.perak.gov.my atau melalui Laman Web Kerajaan Negeri Perak iaitu di www.perak.gov.my,

Untuk pertanyaan, sila hubungi Unit Pinjaman Pengajian Tinggi di talian 05-2095311/5312/5314/5398
Tarikh Permohonan: 2 Disember 2018 hingga 28 Februari 2019


Medium 0480466a 90d8 4fe9 afcf a01953040692