Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery

Universiti Malaysia Kelantan


1. Tawaran adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA di dalam  kod bidang yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi tawaran berikut:-

NO. & TAJUK TENDER

No. Tender: UMK (B)/T/15/2018- HEP 

TENDER PEMBEKALAN, PENGHANTARAN,  PEMASANGAN, PENYUSUNAN & PENYELENGGARAAN PERABOT SECARA  SEWAAN UNTUK TEMPOH 36 BULAN  DI KOLEJ KEDIAMAN SRI KEMUMIN UNIVERSITI MALAYSIA KELANTANBIDANG PENDAFTARAN  KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA 
221501 - PENYEWAAN DAN PENGURUSAN (PERABOT KELENGKAPAN) 


TARIKH DOKUMEN TENDER DIJUAL DAN TUTUP TAWARAN

Tarikh Mula Jual: 18 NOVEMBER 2018

Tarikh Tutup Tender: 10 DISEMBER 2018 (12.00 Tengahari)TEMPAT PAMER DAN HANTAR TAWARAN
Pejabat Bendaharl,Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Kota, Karung Berkunci 36, Pengkalan Chepa, 16100 Kota Bharu, Kelantan


2. Harga senaskah dokumen tender adalah RM50.00. Bayaran boleh dibuat menggunakan Tunai / Wang Pos / Kirkman Wang / Draf Bank yang dibuat atas nama Universiti Malaysia Kelantan pada waktu sebagaimana berikut:
AHAD-RABU : 9.00 Pagi - 3.30 petang
KHAMIS 9.00 Pagi - 12.00 Tengahari 

3. Bayaran dokumen ini tidak akan dikembalikan. 

4. Dokumen meja tender akan dipamerkan pada tarikh ianya dijual seperti di alamat dalam jadual. 

5. Dokumen Tawaran Tender yang lengkap diisl hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri serta ditulis di sudut kini jenis kerja / perkhidmatan / bekalan seperti di atas dan dimasukkan ke dalam Peti Tender pada tarikh, waktu di alamat yang dinyatakan dalam jadual. Walau apa pun alasan yang diberikan, sebarang penghantaran yang melebihi tempoh masa yang ditetapkan tidak akan diproses untuk penilaian. 

6. Pihak Universiti tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran dan keputusan Universiti adalah muktamad. 

7. Sebarang pertanyaan berhubung tender ini boleh dirujuk dengan menghubungi talian 09-771 7109 (Pejabat Bendahari) atau 09-771 7043 (Pejabat Hal Ehwal Pelajar). 

8. Maklumat mengenai tender ini boleh juga dilayari di laman web http://www.umk.edu.my


Medium ace84a2d 94cd 44b2 b98a 4d5737497fbf