Asklegal

Tender | Services

Jabatan Kerja Raya Malaysia


KENYATAAN TENDER (RALAT)

Iklan kenyataan tender kami yang telah disiarkan pada 9 OKTOBER 2017 (ISNIN) adalah dirujuk.

Dimaklumkan Iklan Tender bagi Projek:

PEMBANGUNAN PROJEK SWASLA SABAH FASA 2 DI AREA CONTROL CENTER (ACC) SANDAKAN DAN REMOTE SENSOR SITE (RSS) MALAWALI, SABAH

adalah dengan ini:-


Taraf / Jenis Syarikat:
Bumiputera / T1

di pinda kepada 

Taraf / Jenis Syarikat:
Bumiputera / A1


Medium jkr