CyberSecurity Malaysia

Jabatan Perolehan & Logistik

Tingkat 4, Blok C,

Mines Waterfront Business Park,

No.3, Jalan Tasik, The Mines Resort City,

43300 Seri Kembangan, Selangor. (Tel:03-8946,0999)


1. Tawaran berikut adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan di bawah :-

No.Rujukan Dan Tajuk Sebutharga

Sebutharga No.: SH/16/2017

Provision For Development Of

Harga Dokumen 8 Tarikh 3 Tarikh Masa Ditutup Mula Dijual Vulnerability Database Management System (MyWDBS), CyberSecurity Malaysia


Kelayakan Petender (Berdaftar dengan)

Kementerian Kewangan Malaysia

Berdaftar dalam Kod Berikut:

Kod: 210104


Harga Dokumen & Tarikh Mula Dijual

RM100.00/set {temasuk 6%GST}

14 Ogos 2017 hingga 18 Ogos 2017


Tarikh & Masa Ditutup

22 Ogos 2017 @12.00 tengahari


2. Dokumen meja tawaran boleh disemak di alamat diatas dan boleh dibeli pada waktu pejabat dengan mengemukakan:-

(I) Bayaran secara wang tunai /wang kiriman pos/ draf bank/cek berpalang atas nama CyberSecurity Malaysia. Wang bayaran dokumen tawaran tidak akan dikembalikan.

(ii) Salinan sijil pendaftaran KementerianKewangan Malaysia (Sijil Virtual) dan salinan sijil tersebut tidak akan dikembalikan.

3. Dokumen tawaran petender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang disediakan di alamat di atas.

4. Semua kos yang berkaitan dengan pengambilan dan penghantaran dokumen tawaran adalah menjadi tanggungjawab petender. .

5. CyberSecurity Malaysia tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran, CyberSecurity Malaysia berhak untuk membatal /menunda / menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum /selepas tarikh & masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut.

6. Dokumen tawaran petender yang dikemukakan selepas tarikh & masa tutup tawaran (seperti dinyatakan di atas) tidak akan diterima atau dipertimbangkan.

7. Maklumat ringkas tawaran di atas boleh dilihat di http://www.cybersecurity.my/tender.