KENYATAAN TAWARAN TENDER

1. Tawaran dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan beralamat di sekitar Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk menyertai tender seperti berikut:-


PERKARA

KERJA-KERJA MEREKABENTUK, MENCETAK, MEMBEKAL, MENGHANTAR KALENDAR MEJA DAN

MENGEPOS KALENDAR DINDING UNTUK LEMBAGA ZAKAT SELANGOR (MAIS) TAHUN 2018.


KOD BIDANG KEMENTERIAN KEWANGAN

221601

(MENCETAK BUKU, MAJALAH, LAPORAN AKHBAR-PERLU LESEN KDN) DAN 221615 (REKABENTUK PERCETAKAN)


TAKLIMAT TENDER (Diwajibkan Hadir)

TARIKH: 15HB OGOS 2017(SELASA)

WAKTU: 3.00 PETANG

TEMPAT: BILIK MESYUARAT UMAR, BANGUNAN ZAKAT SELANGOR, 3-01-1, PRESINT ALAM, PUSAT PERNLAGAAN WORLDWIDE 2, PERSIARAN AKUATIK, SEKSYEN 13,40100

SHAH ALAM, SELANGOR


2. Pembida perlu mengemukakan sijil-sijil asal serta salinan pendaftaran Kementerian Kewangan dan pendaftaran syarikat yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sewaktu pembeliam * dokumentender. Kod bidang adalah wajib dikerlukakan bagi tujuan pengesahan daripada pihak LZS.

3. Dokumen tender boleh diperolehi bermula 11 0gos 2017 - 22 Ogos 2017 pada waktu pejabat iaitu lsnin - Jumaat: (9.30pg - 12.00tgh) dan (3.00ptg - 4.30ptg). Dokumentender boleh dibeli di alamat berikut:-

LEMBAGA ZAKAT SELANGOR (MAIS)

Bangunan Zakat Selangor,

3-01-1, Presint ALAMi,

Pusat Peniagaan Worldwide 2.

Persiaran Akuatik, Seksyen 13,

40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

(Divisyen Perolehan, LZS)

4. Pembida boleh memperolehi dokumen tender dengan bayaran (tidak dipulangkan) sebanyak RM 50.00 bagi setiap satu. Pembayaram boleh dibuat melalui Wang Pos/Bank Deraf/ dari mana-mana bank berdaftar di Malaysia dan dibayar di atas nama "Lembaga Zakat Selangor (MAIS)".

5. Tarikh tutup penghantaran tender di atas adalah pada atau sebelum jam 3.00 petang, 23 Ogos 2017. Penghantaran selepas tarikh tutup dan masa yang telah ditetapkan tidak akan diterima.

6. Lembaga Zakat Selangor (MAS) tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana mama * tawaran dan juga tidak.bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana tawaran yang dikemukakan melalui pos

b/p: Ketua Pegawai Eksekutif - Lembaga Zakat Selangor (MAIS)