Tawaran Tender adalah dipelawa kepada Pembekal-pembekal yang berdaftar dengan KEMENTERLAN KEWANGAN MALAYSIA di bawah kod bidang seperti di bawah dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa untuk mengambil bahagian di dalam tender berikut serta eP enabled.


N0. TENDER/TAJUK TENDER

Manual

JKN PK.BU(S), 400-5/7/2

T-013/2017

Tender Bekalan Bahan Makanan Mentah, Basah Dan

Kering (Bhg. I-IV) Di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh , Perak Bagi Tempoh Tiga (3) TahunKOD BIDANG

040101 040102


TARIKH, MASA DAN TEMPAT TAKLIMAT (DIWAJIBKAN)

Tarikh : 22.06.2017 (Khamis)

Masa:10.00 pagi

Tempat: Bilik Mesyuarat Zamrud, Jabatan Kesihatan

Negeri Perak, Aras 7.Bangunan Tabung Haji,

Jalan Koo Chong Kong, 30000 Ipoh, Perak"


"Kehadiran ke sesi taklimat adalah diwajibkan tepat pada jam 10.00 pagi sekiranya lewat tidak akan dibenarkan untuk menghadiri taklimat


TARIKH, MASA DAN TEMPAT SERAHAN DOKUMEN TENDER (TUTUP TENDER)

Tarikh : 13.07.2017 (Khamis)

Masa: 12.00 tengahari

Tempat Serahan :Unit Perolehan, Aras 4, Bangunan Tabung Haji, Jalan Koo Chong Kong, 30000 Ipoh, Perak.


DOKUMEN TENDER

Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 19 Jun 2017 (Isnin) di laman web home.eperolehan.gov.my

* Pastikan Kehadiran ke sesi taklimat sekurang-kurang

setengah (1/2) jam sebelum taklimat bermula


Pembekal yang beminat untuk menyertai tender ini wajib hadir ke sesi taklimat yang telah ditetapkan serta membawa beršama Saliman Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (tidak akan dikembalikan) dan COP SYARIKAT semasa pendaftaran diadakan. Hanya PENAMA di dalam Sijil Akuam Pendaftaran Syarikat sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender. Pembekal TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai selain daripada penama yang dibenarkan dalam sijil. Individu yang menghadiri sesi taklimat tidak dibenarkan mewakili dua atau lebih syarikat Kelewatan menghadiri sesi taklimat juga boleh menyebabkan Pembekal dianggap GAGAL. menghadiri sesi taklimat.

Tawaran tender yang telah lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam aplikasi ePerolehan sebelum atau pada tarikh tutup tender yang ditetapkan. Pembekal adalah diingatkan bahawa setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran (multiple payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% dengan had maksimum RM4,800.00 bagi pesanam bennilai RM1.2 juta atau lebih.

Semua dokumen sokongan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri serta ditulis nombor tender (manual dan ePerolehan) dan perincian cadangan (kod yang bemula dengan huruf Y) di sudut atas sebelah kiri sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender yang disediakan di alamat seperti di atas. Tawaran yang kewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Jabatan ini tidak bertanggungjawab di atas sebarang kelewatan / kehilangan penghantaran Dokumen Tender melalui Pos Laju / Courier

Pengarah Kesihatan Negeri Jabatan Kesihatan Negeri Perak